Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Brateljević, Ana

Vazby: Brateljevic, Ana

Citace: Její: Život a dílo Elias Parish Alvarse
Harfenistka.
Absolventka HAMU v roce 2010, obor Hudební umění/Harfa