Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Skovajsová, Tereza


Citácia: Její: K souvislostem Feldenkraisovy metody a psychosomatického pojetí hlasové výchovy. Praha, 2012 (diplomová práce)
Absolvent pražské DAMU v roce 2012, obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku