Skip to main content

Authority detail

Skovajsová, Tereza
Biography note Clavius: Absolvent pražské DAMU v roce 2012, obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Show works by given autority
Show works about given autority