Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Skovajsová, Tereza


Citation: Její: K souvislostem Feldenkraisovy metody a psychosomatického pojetí hlasové výchovy. Praha, 2012 (diplomová práce)
Absolvent pražské DAMU v roce 2012, obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku