Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Fričová, Marie


Citation: Kubátová, R.: Taneční aktivity dětí školního věku 11 - 15 let.
Citation: Fričová, M.: Švec, mlynářská a ruchadlo : motivy práce a řemesel v českém lidovém tanci. Praha, 2014 [disertační práce]
Oponent práce., Absolventka HAMU v roce 2014, obor Taneční umění/Taneční věda.